Mixfransar

Mixfransar  är en mix av singelfransar och volymfransar.  Det bästa med mix är att det helt och hållet är du som bestämmer hur fylligt du vill ha det. Man kan enkelt täcka partier där det finns mindre fransar. Mixfransar  passar dig som vill ha lite mer fyllighet och täthet än vad singelfransar ger.

Se förklaring på volymfransar under rubriken volymfransar och förklaring för singelfransar under rubriken singelfransar.